Phân tích về môi trường kinh doanh của công ty vinamilk và định hướng chiến lược của công ty thông qua mô hình SWOT

avatar khotailieu
Lượt xem: 209 lượt xem
Ngày đăng: 29-08-2013
Mã số: 99263
Loại file: PPT
Thông tin tài liệu

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2012 ước tính tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm 2012 tăng 9,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2011

Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất 9 tháng 2012 tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III giảm 0,17% so với quý trước và tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi suất chỉnh giảm từ 14% xuống còn 12%

— Xem thêm —
Bình luận