SÁNG KIẾ N KINH NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3

avatar khotailieu
Lượt xem: 689 lượt xem
Ngày đăng: 07-09-2013
Mã số: 102372
Loại file: DOC
Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3

 

I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nắm bắt yêu cầu , mục tiêu của giáo dục Môn thủ công là một trong các môn giúp HS rèn luyện kỹ năng sống và sáng tạo . Giúp các em phát triển óc thẩm mỹ , kỹ năng quan sát từ đó rèn luyện tư  duy góp phần phát triển toàn diện vì thế GV cần coi trọng môn học này.

Môn thủ công lớp 3 chủ yếu là thực hành vì thế để giúp cho HS học tốt môn này GV cần phải có ĐDDH thì mới có hiệu quả . Qua thực tế ở trường TH Bình Phú 1chưa có đầy đủ  ĐDDH  cho bộ môn này nên đòi hỏi GV cần phải tự làm thêm để phục vụ trong việc giảng dạy.

— Xem thêm —
Bình luận