Xây dựng chiến lược quyền chọn trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

avatar khotailieu
Lượt xem: 33 lượt xem
Ngày đăng: 29-07-2013
Mã số: 79865
Loại file: RAR
Thông tin tài liệu

Mục Lục

Chương I Phân tích tổng quan về ngành. 4
Chương II Phân tích tình hình công ty. 9
1. Phân tích tổng quan công ty:. 10
1.1. Ngành nghề kinh doanh:. 10
1.2. Công nghệ:. 10
1.3. Phân tích Swot công ty. 11
1.4. Thị phần:. 12
1.5. Đối thủ cạnh tranh:. 13
2. Phân tích tài chính của công ty. 14
2.1. Phân tích tài chính của công ty nói chung và những chỉ số tài chính. 14
2.2. Định giá. 17
Chương III Khuyến nghị đầu tư 19
Nguồn tham khảo:. 21

— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận